Studiekring

Voormalige participaties

Studiekring, opgericht in 2000, is een landelijke organisatie welke op lokaal niveau, in samenwerking met scholen en docenten, ondersteunend onderwijs biedt aan Nederlandse jeugd. Studiekring werkt met een uitgebalanceerde methode aan de verbetering van de studievaardigheden van de leerling en aan het wegwerken van hiaten in de kennis. Bij aanvang in november 2003 opereert de onderneming vanuit 4 vestigingen. In 2011 telt Studiekring 52 vestigingen in 35 steden en ruim 400 studiebegeleiders. Studiekring is daarmee marktleider in Nederland.

Écart participeert van november 2003 tot medio augustus 2011 in Studiekring met een minderheidsbelang. In deze periode vinden twee investeringsrondes plaats. Vanaf dag één van de participatie, heeft Écart de groei en de professionalisering van de organisatie, waaronder overlegstructuur en managementrapportage aan stakeholders, intensief begeleid. Mede hierdoor is Studiekring erin geslaagd om landelijke dekking van haar dienstverlening te realiseren. De ontwikkeling die de vennootschap heeft doorgemaakt is een goed voorbeeld van wat ondernemers noemen: een niet aflatend proces van waardecreatie.

De groei en het marktleiderschap wekken de interesse van verschillende partijen. Op 24 augustus 2011 verkopen de aandeelhouders en het management van Studiekring de meerderheid van hun belang aan de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv. Gimv verwerft na de transactie de meerderheid van de aandelen in Studiekring. Ivo en Reinier Richaers – de oprichters en tevens bestuurders van de vennootschap – behouden ieder een minderheidsbelang in Studiekring. Écart verkoopt haar gehele belang in Studiekring. Na de overdracht van de aandelen, blijft het management team van Studiekring ongewijzigd.