R&A Invest Group B.V.

Voormalige participaties

R&A Invest  is de koopholding van RM (Netherlands) B.V. (“RMNL”). RMNL is in 1998 opgericht door Royal Mail Group Plc. RMNL is actief op de wereldwijde postmarkt. Vanuit het geautomatiseerde sorteercentrum verwerkt het bedrijf alle nationale en internationale poststromen, pakketten en direct mail.

Op 11 mei 2005 hebben de directie van RMNL en Écart alle aandelen in het kapitaal van RMNL verworven van Royal Mail Group Plc. Voorafgaand aan deze Management Buy Out had Royal Mail Group besloten zich in hoofdzaak te gaan richten op haar thuismarkt, het Verenigd Koninkrijk. Uitgangspunt bij de verkoop van de onderneming was het belang van de onderneming en van de duurzame klant/leveranciersrelatie tussen de beide bedrijven. De huidige algemeen directeur, Roger Andriessen, is betrokken bij de onderneming sinds 2002 en hij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van de onderneming. Met behulp van Écart en de huisbankier van RMNL, ABN-AMRO, heeft hij van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de onderneming over te nemen.

Op 8 juni 2016 verkoopt Écart haar belang in R&A Invest Group aan het management. Écart realiseerde gedurende het elfjarige partnership een goed jaarlijks rendement op haar investering in dit bedrijf.

Leo Zijerveld: “De directie van R&A heeft een langjarige ervaring in de postmarkt en heeft aangetoond dat zij de onderneming kan laten groeien. Door dit trackrecord en de eigen investering door de directie waren wij in staat om tijdig duidelijkheid te verschaffen over ons commitment.”