PROXY Laboratories B.V.

Voormalige participaties

Contractlaboratorium PROXY Laboratories B.V. (‘PROXY’) richt zich op de kwaliteitscontrole van (bio)farmaceutische grondstoffen en geneesmiddelen. Stabiliteitsstudies en validatie van analytische methoden voor de (bio)farmaceutische industrie behoren eveneens tot de kernactiviteit. De onderneming ging in april 2001 van start.

Écart – penvoerder voor totaal EUR 2 miljoen risicodragend vermogen -, BioPartner Start Up Ventures C.V., het management en vier informal investors uit het Écart netwerk, participeerden sinds de datum van oprichting. ABN AMRO Bank (Leiden) verzorgde de bancaire financiering middels een MKB Borgstellingskrediet van EUR 1,2 miljoen.

Écart en BioPartner spelen een actieve rol bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen; expertise en branche- en ondernemerservaring stonden voorop. Als penvoerder geeft Écart sturing aan strategische keuzes, waaronder prijsaanpassingen, personele bezetting, stappenplan groeistrategie en de daarmee gepaard gaande investeringsbeslissingen.

In de periode 2001-2005 realiseert PROXY een negatieve cashflow. Sinds 2006 is de vennootschap winstgevend. Écart stelt zich gedurende participatie actief op in de communicatie met de bank door stroomlijning van de informatie en door de liquiditeitspositie van PROXY te versterken middels uitstel van aflossing op de door de aandeelhouders verstrekte leningen.

Sinds participatie vinden vijf investeringsrondes plaats in dalende omvang. Onder begeleiding van Écart is de kwaliteit en de routine van de rapportages verbeterd. Een financial controller uit het Écart netwerk brengt de rapportages op een hoger plan. Écart identificeert de management overzichten die noodzakelijk zijn om processen inzichtelijk te maken. De verbeterde informatievoorziening komt de kwaliteit van de besluiten ten goede. Anno 2011 zijn nagenoeg alle biotechnologische en farmaceutische bedrijven in Nederland klant bij de onderneming. Ook telt de onderneming tientallen buitenlandse klanten, met name uit Europa, Midden-Oosten en Azië.