HNG Hoevelaken B.V.

Voormalige participaties

BVA Auctions, een online veilinghuis dat via het internet (on)roerende zaken ter veiling aanbiedt, werd in 2003 opgericht door directeur Paul Blees. In 2009 koopt Blees zijn toenmalige partners uit, samen met Écart, die sindsdien een minderheidsbelang houdt in de holding waar BVA Auctions onderdeel van is. Voor deze transactie werd geen bankfinanciering aangewend. De onderneming veilt (on)roerende zaken in opdracht van overheden, overkoepelende hulporganisaties zoals UNHCR, banken, curatoren, leasemaatschappijen, industrie en het bedrijfsleven. Sinds participatie vertoont de veilingomzet van BVA Auctions een constant stijgende lijn. De omzetstijging gaat gepaard met een toename van het aantal product-marktcombinaties (consumentenveilingen, automotive, onroerend goed, e.a.) waarmee dit veilinghuis opbrengsten genereert. Ofschoon BVA Auctions met faillissementsveilingen regelmatig het nieuws haalt, vormen executieverkopen nog slechts één derde van de veilingomzet. Steeds vaker worden goederen geveild voor partijen die hun voorraden of assetbase willen verkleinen. Partners waar BVA Auctions nauw mee samenwerkt, zijn onder andere Domeinen Roerende Zaken, DTZ Zadelhoff, Heftruckveiling en Marktplaats. In goed overleg met de overige aandeelhouders in de koopholding (BVA Holding) heeft Écart haar belang in deze participatie in september 2014 verkocht aan Bencis Capital Partners. Hiermee verwierf participatiemaatschappij Bencis, vertegenwoordigd door holdingmaatschappij Auctio, samen met het management team het volledige aandelenbelang van BVA Auctions, alsook het aandelenbelang in I-deal Overstock. BVA Auctions heeft positief bijgedragen aan de resultaten van Écart. Tezamen met de opbrengst ten opzichte van haar initiële investering en de dividenden gedurende de looptijd van deze participatie, heeft Écart een bovengemiddeld rendement gerealiseerd op haar investering in BVA Auctions.