Écart legt de verbinding tussen ambities en de middelen om deze te bereiken

Écart werd in 1993 opgericht voor onbepaalde termijn. Door de onbepaalde looptijd van het fonds, is Écart een stabiele partner voor haar participaties. Het management – verantwoordelijk voor het aangaan en begeleiden van participaties – is oprichter en medeaandeelhouder van Écart en heeft zich exclusief verbonden aan de vennootschap.

Écart team

L.P.M. (Leo) Zijerveld
R.W.O. (Rolf) Metz
R. (René) van Rietschoten
E.I. (Liesbeth) Bogtstra
R.L.W. (Robbert) Polman
V.A.G. (Vincent) Bervoets
S.R. (Sander) Takken

Commissarissen

Ir. L. Beins

Lex Beins (Technische Bedrijfskunde) o.a. founder van Pyton Communication Services en zat vervolgens in de Raad van Advies. Founder van Cheaptickets.nl. Ook heeft hij in de Raad van Advies Sound of Data gezeten. Momenteel is hij lid van de Raad van Bestuur van Profile Car, Tyreservice en lid van de Raad van Advies Check6 Wealth, een fin tech startup gericht op het ontwikkelen en aanbieden van SAAS reporting en monitoring software en services voor vermogens. Daarnaast is hij commissaris bij CM.com. Sinds december 2016 is hij commissaris bij Écart.

Drs. P.W. van der Does

Pieter van der Does (Economie) was chief commercial officer bij betalingsverwerker Bibit Global Payment Services. In 2006 was hij mede-oprichter en CEO van Adyen, een leverancier gespecialiseerd in veilige betaalsystemen. Adyen is vanaf juni 2018 genoteerd aan de Amsterdamse beurs. Sinds juni 2017 is Pieter van der Does commissaris bij Écart.

Drs. J. ten Kate RA

Jan ten Kate (Business Economics en Registeraccountant) was partner bij PriceWaterhouseCoopers, CFO bij Acomo en momenteel werkzaam als senior advisor bij diverse bedrijven die o.a. actief zijn in beleggen, logistiek, warehousing en gezondheidszorg. Daarnaast is hij president-commissaris bij Eden Hotel Group. Sinds juni 2018 is hij commissaris bij Écart.

Missie

Werken aan waarde
Écart maakt ondernemers bewust van verantwoorde waardecreatie en werkt samen met het management aan de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden. Door het scheppen van rust en helderheid op juridisch en financieel vlak en met het aanbrengen van commerciële focus, ontstaat ruimte voor ontwikkeling en groei.

 

Stabiliteit
Met een dertigtal ondernemers en het management, is Écart een stabiele en lange termijn partner. Uniek is dat Écart participeert voor onbepaalde tijd. Het management kan daarmee rekenen op een duurzame samenwerking. Realisatie van uw ondernemingsplan heeft zo de grootste kans van slagen.

 

Betrokken & transparant
Onder investeren verstaat Écart: ondernemen met ondernemers. Naast investeerder is Écart ook uw klankbord en sparring partner bij het nemen van strategische beslissingen. Écart beschikt over een uitgebreid netwerk en een slagvaardig en ter zake kundig team, ervaren in de begeleiding van groeiende ondernemingen, financiering en overnames. Transparantie, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en respect zijn de pijlers voor de samenwerking tussen u en Écart.

Organisatie

Écart werd in 1993 opgericht voor onbepaalde termijn. Door de onbepaalde looptijd van het fonds, kan Écart een stabiele partner zijn voor haar participaties. Het management – verantwoordelijk voor het aangaan en begeleiden van participaties – is oprichter en medeaandeelhouder van Écart en heeft zich exclusief verbonden aan de vennootschap. Onze aandeelhouders zijn zo verzekerd van management dat zich focust op één vennootschap en één aandeelhouderskring. De statutaire directie van Écart is LPM Trace Bestuur B.V., van deze laatstgenoemde vennootschap zijn de heren Zijerveld en Metz directeur en aandeelhouder.

De aandeelhouders

Management, commissarissen en aandeelhouders brengen naast kapitaal eveneens een omvangrijk netwerk en waardevolle expertise in. De aandeelhouders van Écart zijn ondernemers met ruime praktijkervaring in sectoren als zakelijke dienstverlening, detailhandel, informatietechnologie, de financiële sector, metaal- en bouwnijverheid, de farmaceutische en de levensmiddelen industrie. Met het oog op hun specifieke branche-expertise en knowhow, kunnen zij worden betrokken bij het investeringsbeleid en het beheer van een participatie. Écart ging in 1993 van start met een fondsvermogen van EUR 2,2 miljoen. Na geslaagde emissies in nieuwe aandelen in 1999 (EUR 2,2 miljoen), in 2002 (EUR 7,5 miljoen), in 2008 (EUR 15 miljoen) en in 2017 (15,0 miljoen) bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal vandaag de dag EUR 43,3 miljoen. Tijdens de laatste emissie zijn 5 nieuwe aandeelhouders toegetreden. Thans bestaat de aandeelhouderskring uit 36 aandeelhouders. Het geplaatst en gestort kapitaal is door de vennootschap meer dan terugbetaald middels dividend. Vanaf oprichting realiseerde Écart een totaal cumulatief rendement per jaar van 10% netto voor de aandeelhouders (na aftrek van alle kosten).

Doelstelling

Sinds 2015 is ons beleid sectorgericht. Conform het beleidsplan 2018-2020 investeert Écart nog uitsluitend in middelgrote Nederlandse bedrijven in de speerpuntsectoren Dienstverlening, ICT en Verpakkingen. Hierdoor brengt Écart kapitaal, netwerk en haar kennis optimaal samen.