NL | EN

Puur ondernemen

Écart Invest 1 B.V. (“Écart”) combineert sinds 1993 de professionaliteit van een participatiebedrijf met de slagvaardigheid en expertise van ervaren ondernemers. Wij investeren met oog voor continuïteit en groei. 


Écart is opgericht voor onbepaalde termijn. Dit biedt ons de ruimte om langjarig deel te nemen in een onderneming.  Hierbij ligt het accent op middelgrote Nederlandse bedrijven. Onze investeringen - in de vorm van aandelen en achtergestelde leningen -  variëren van EUR 2,0 tot EUR 8,0 miljoen per participatie. 

 

Wij geloven in puur ondernemen. Reden waarom wij graag samenwerken met ervaren ondernemers. Ondernemers die financieel commitment tonen, een heldere koers uitzetten en focus houden. Zij durven zich te onderscheiden en werken aan de ontwikkeling van hun bedrijf.

Lees verder

Doen waar je goed in bent 
Het ondernemen laten wij aan de ondernemer. Wij, op onze beurt, doen waar wij goed in zijn. Afgezien van kapitaal, bieden wij de kennis, het netwerk en de competenties die nodig zijn om de groei van bedrijven - hetzij autonoom, hetzij via overnames -  te stimuleren en te begeleiden. Voor overnames waarbij management van buitenaf moet worden aangetrokken, ontwikkelde Écart een methode die zowel voor de verkoper als voor het toetredend management interessant is.

 

Onze expertise beperkt zich niet tot een enkele sector. Wel hebben wij relatief veel specialistische kennis opgedaan in de sectoren HR dienstverlening, ICT en de verpakkingsindustrie.

Sinds oprichting heeft Écart in 32 ondernemingen geparticipeerd

Speerpunt sectoren zijn ICT, HR dienstverlening, Verpakkingen

De participaties zijn actief in productie, handel en zakelijke dienstverlening

Doen waar je goed in bent

Puur ondernemend

Interview Pieter van Mierlo