NL | EN


Onze missie

Werken aan waarde
Écart maakt ondernemers bewust van verantwoorde waardecreatie en werkt samen met het management aan de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden. Door het scheppen van rust en helderheid op juridisch en financieel vlak en met het aanbrengen van commerciële focus, ontstaat ruimte voor ontwikkeling en groei.

 

Stabiliteit
Met ruim dertig informal investors en het management als aandeelhouders, is Écart een stabiele en lange termijn partner. Uniek is dat Écart participeert voor onbepaalde tijd. Het management kan daarmee rekenen op een duurzame samenwerking. Realisatie van uw ondernemingsplan heeft zo de grootste kans van slagen.

 

Betrokken & transparant
Onder investeren verstaat Écart: ondernemen met ondernemers. Naast investeerder is Écart ook uw klankbord en sparring partner bij het nemen van strategische beslissingen. Écart beschikt over een uitgebreid netwerk en een slagvaardig en ter zake kundig team, ervaren in de begeleiding van groeiende ondernemingen, financiering en overnames. Transparantie, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en respect zijn de pijlers voor de samenwerking tussen u en Écart.

 

De organisatie

Écart werd in 1993 opgericht voor onbepaalde termijn. Hierbij is bewust gekozen voor uitbreiding in plaats van oprichting van een nieuw fonds. Onze aandeelhouders zijn zo verzekerd van management dat zich focust op één vennootschap en één aandeelhouderskring. Door de onbepaalde looptijd van het fonds, kan Écart een stabiele partner zijn voor haar participaties.
Het management – verantwoordelijk voor het aangaan en begeleiden van participaties – is oprichter en medeaandeelhouder van Écart en heeft zich exclusief verbonden aan de vennootschap. De statutaire directie van Écart is LPM Trace Bestuur B.V. Leo Zijerveld en Rolf Metz zijn directeur en aandeelhouder van deze vennootschap.

 

De aandeelhouders

Management en aandeelhouders brengen naast kapitaal eveneens een omvangrijk netwerk en waardevolle expertise in. De aandeelhouders van Écart zijn ondernemers met ruime praktijkervaring in sectoren als zakelijke dienstverlening, detailhandel, informatietechnologie, de financiële sector, metaal- en bouwnijverheid, de farmaceutische en de levensmiddelen industrie. Met het oog op hun specifieke branche-expertise en knowhow, kunnen zij worden betrokken bij het investeringsbeleid en het beheer van een participatie.

 

Écart ging in 1993 van start met een fondsvermogen van EUR 2,2 miljoen. Na geslaagde emissies in nieuwe aandelen in 1999 (EUR 2,2 miljoen), in 2002 (EUR 7,5 miljoen), in 2008 (EUR 15 miljoen) en in 2017 (15,0 miljoen) bedraagt ons geplaatst en gestort kapitaal vandaag de dag EUR 43,3 miljoen. Tijdens de laatste emissie zijn 5 nieuwe aandeelhouders toegetreden. Thans bestaat de aandeelhouderskring uit 36 aandeelhouders.

 

Het geplaatst en gestort kapitaal is door de vennootschap meer dan terugbetaald middels dividend. Vanaf oprichting realiseerde Écart een totaal cumulatief rendement per jaar van 10 % (na aftrek van alle kosten).

 

L.P.M. (Leo) Zijerveld

Drs. L.P.M. (Leo) Zijerveld was na zijn studie fiscale economie...

Lees verder

R.W.O. (Rolf) Metz

Drs. R.W.O. (Rolf) Metz deed na zijn studie bedrijfskunde...

Lees verder

G.J.M. (Gijs) Menting

G.J.M. (Gijs) Menting CFA is na zijn studie Financial...

Lees verder

W. (Willem) van Duijn

W. (Willem) van Duijn MSc RA RC is na zijn studie Accountancy aan...

Lees verder

R. (René) van Rietschoten

R. (René) van Rietschoten MSc is na zijn masterstudie...

Lees verder

E.I. (Liesbeth) Bogtstra

E.I. (Liesbeth) Bogtstra BSc begon als Directiesecretaresse...

Lees verder

M. (Margie) van der Valk-Derksen

mr. M. (Margie) van der Valk-Derksen heeft na haar studies civiel...

Lees verder