NL | EN

4D Invest & Management realiseert overname van AMK reintegratie

AMK staat voor Arbeid, Mens, Kwaliteit. AMK bestaat al sinds 1999, heeft het Blik op Werk keurmerk én werkt landelijk. AMK begeleidt de re-integratie van medewerkers op alle niveaus in de het bedrijfsleven, voor mkb’ers én grote werkgevers. Daarbij werkt AMK nauw samen met specialisten en andere betrokkenen: HR-functionarissen, arbodiensten, bedrijfsartsen, arbeidskundigen en verzekeringsmaatschappijen.

 

27 mei 2016 was een belangrijke dag in de geschiedenis van AMK reintegratie. Na 12 jaar met hart en ziel aan het roer te hebben gestaan van AMK heeft Leon Hoogeveen besloten een stapje terug te doen. Zijn gezondheid is hier de achterliggende reden. Met veel trots meldt Leon dat het hem gelukt is enthousiaste en kundige opvolgers te vinden. Het betreft André Bakker en Buck Jüch.

 

André en Buck hebben speciaal voor de reintegratiemarkt een nieuwe holding opgericht onder de naam 4D Invest & Management BV. Voor hen gaat het niet alleen om de terugkeer naar werk van zieke werknemers. Het draait ook om het aan werk helpen van werkzoekenden, inclusief mensen met een uitkering, wajongeren of statushouders. Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft.

 

4D Invest & Management heeft de aandelen van AMK overgenomen. Evenals de situatie bij 5d Invest werken beiden aandeelhouders samen met Ecart Invest die in deze nieuwe holding de meerderheid van de aandelen houdt. André en Buck zullen op dagbasis leiding geven aan AMK maar zullen zich bovenal bezig houden met verdere acquisities op het terrein van ziekte- en verzuim.

 

Voor het personeel van AMK verandert er weinig, de arbeidsovereenkomsten met alle rechten worden door 4D Invest & Management overgenomen. Ook voor de klanten geldt dat er op korte termijn weinig verandert. Klanten en personeel mogen echter verwachten dat er nieuwe groei-impulsen ontstaan en het bedrijf verder geprofessionaliseerd wordt.Ga terug