NL | EN

Zorg Invest

innovatie en groei

Op 2 juni 2016 realiseerde Écart een participatie in Zorg Invest.
Directeur-oprichter Wim Smit behield een meerderheids­belang in de onderneming. Écart verwierf een minderheidsbelang. Zorg Invest (2012) voert kwaliteitsmetingen uit in de zorg en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan Value Based Healthcare: het leveren van betaalbare en kwalitatief goede zorg waarbij de patiënt centraal staat. 

 

Value Based Healthcare wordt wereldwijd gezien als dé oplossing om de explosieve stijging van de zorgkosten te voorkomen. Dit model berust op drie pijlers: kwaliteit, kosten en (door de patiënt gerapporteerde) uitkomsten. Het is erop gericht om de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Door de uitkomsten van de zorg te meten en vast te leggen, kan de zorgsector sturen op deze pijlers.

 

Zorg Invest is één van de weinige partijen die de patiënt­gegevens van alle Nederlandse ziekenhuizen verzamelt en verwerkt. Dit doet zij via haar dochtermaatschappij Medical Research Data Management (‘MRDM’). MRDM beschikt over de hiervoor noodzakelijke (beveiligings)certificeringen.
 
Zorg Invest neemt een unieke positie in en beschikt over een bewezen trackrecord. Het platform verbindt alle stakeholders binnen de zorgsector. Met de data die binnen het Zorg Invest platform worden verzameld, wordt de zorgkwaliteit inzichtelijk gemaakt en kan worden gebenchmarkt. Zorgverleners kunnen zodoende betere en persoonlijkere behandelplannen samenstellen. 

 

Zorg Invest is erkend IBM SaaS solution provider. In het kader van de door het ministerie van VWS ondersteunde ‘health deals’, wordt thans onderzocht of Watson – het zelflerende systeem van IBM – kan worden ingezet voor de analyse van patiëntgegevens ten behoeve van ‘decision support’ voor artsen. Watson geeft gerichte behandelopties op basis van relevante literatuur in de wereld.

 

4D Invest & Management

doorinvesteren

4D Invest & Management (‘4D’) is een nieuw initiatief van André Bakker, Buck Jüch en Écart. De samenwerking tussen dit drietal ging al eerder van start met de oprichting van 5d Invest (2007). Deze vennootschap kocht destijds alle aandelen in Fair Groep (schoonmaak en beveiliging) en Toned (beheer van technisch en facilitair onderhoud).
 
Doelstelling was om een prominente speler te worden in de facilitaire dienstverlening. Écart ondersteunde deze ambitie met aanvullende investeringen. Mede hierdoor heeft Fair Groep een flink aantal overnames kunnen realiseren, met als resultaat regionale uitbreiding, verdubbeling van de omzet en verbreding van de actieradius.
 
In 2013 verkocht 5d de Fair schoonmaakactiviteit aan CSU. In 2015 werden ook de overige Fair activiteiten uit handen gegeven. De nieuwe eigenaar, G4S, is wereldwijd marktleider op het gebied van beveiligings- en veiligheidsoplossingen. In mei 2016 volgde de verkoop van Toned en softwarebedrijf Just Check IT. Hiermee werd het 5d tijdperk succesvol afgesloten.
 
De oprichting van 4D vormt de basis voor een nieuwe activiteit. Insteek is om door middel van acquisities en auto­­nome groei een speler van formaat te worden in de markt van HR services. Daarbinnen zal 4D zich gaan richten op mobiliteit, re-integratie en verzuim. Binnen deze vakgebieden wil de vennootschap via landelijke dekking integrale oplossingen aanbieden.
 
Met de aankoop van AMK Re-integratie (Utrecht) realiseerde 4D in mei 2016 haar eerste acquisitie. AMK richt zich volledig op spoor 2 re-integratie. Tegelijk met AMK, zijn ook de activiteiten van de Banensolliciteit (Rotterdam) overgenomen. 
 
André Bakker en Buck Jüch hebben een goed trackrecord, investeren zelf in de onderneming en vullen elkaar goed aan. Tezamen zijn dit krachtige bouwstenen om de nieuwe vennootschap tot een succes te maken.

 

Login International

focus

Login International Group, specialist in desktopvirtualisatie, heeft op 20 juli 2016 Login Consultants verkocht. De Nederlandse, Duitse en Belgische werkmaatschappijen waarin de consultancy-activiteiten plaatsvinden, zijn met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar in handen van Orange Business Services. Neocles, een dochterven­noot­schap van Orange Business Services, is in Frankrijk een promin­ente speler op het gebied van desktopvirtualisatie. Met de acquisitie van Login Consultants versterkt Orange het Neocles team met 135 experts. Deze uitbreiding stelt Orange in staat om haar desktopvirtualisatie activiteiten in Europa verder uit te breiden. 
 
Écart realiseerde medio 2012 samen met de directieleden een management buy-out in Login International Group. Ten tijde van Écart’s toetreding had het management team besloten om meer aandacht te geven aan de ontwikkeling van software. Écart stond achter deze keuze. Het Login manage­ment toont zich een professioneel en betrokken team. Hun vermogen om onderscheidende softwareoplossingen te ontwikkelen is evident. 
 
Met de verkoop van Login Consultancy is de daad bij het woord gevoegd. Vanaf nu kan Login International Group zich volledig concentreren op de ontwikkeling en verkoop van software. Login heeft de afgelopen jaren verscheidene software-
oplossingen met succes gelanceerd. Speerpunt is het software- onderdeel Login VSI. Deze werkmaatschappij heeft sinds medio 2013 een vestiging in het hart van het Amerikaanse Silicon Valley. Naast Login VSI, met meer dan 700 klanten in 49 landen, kan het Login ontwerpteam ook de ontwikkeling van Login PI en Automation Machine op haar conto schrijven.
 
‘We zijn succesvol in het ontwikkelen en vermarkten van onze softwareoplossingen en ondervinden hierbij support van Écart die ons de ruimte biedt om als softwareontwikkelaar door te breken’, aldus algemeen directeur Eric-Jan van Leeuwen. ‘Sowieso is de aanpak van Écart – waarbij directies hun beslis­sings­positie behouden – een basis voor een gezonde relatie’. 

 

Schutte Invest

internationale marktuitbreiding

Met 55 medewerkers en verkopen in meer dan 50 landen, is Schutte bagclosures de afgelopen jaren uitgegroeid tot een mondiale speler, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en optimale service. Tot het uitgebreide assortiment van Schutte behoren Clipband Original™, Clipband Xtragrip®, ClipStrip®plus, U-Clips, Clipps®, Twist Ties™, Multiplast™, Thermolock® en Drillbinders. Afnemers van de door Schutte geproduceerde zaksluitingen en bindmaterialen zijn de brood- en banketindustrie, de voedingsindustrie, industriële en agrarische markten en de plastic zakken industrie.
 
Écart neemt sinds december 2009 deel in de koopholding, Schutte Invest. Doel van de toenmalige transactie was het aantrekken van nieuw management dat op termijn de zittende directie zou vervangen. Door tijdelijk een meerderheidsbelang te nemen in Schutte, bood Écart het toekomstige management de ruimte om als aandeelhouder in het bedrijf te groeien. Écart anticipeerde hierop door van meet af aan te kiezen voor een beperkte bankschuld, een heldere transactiestructuur en sluitende afspraken over het opvolgingstraject. Met gebruikmaking van haar netwerk wist Écart in korte tijd meerdere MBI-kandidaten te interesseren voor een stapsgewijze toetreding tot Schutte. Het vetorecht bij het besluit over de managementopvolging lag bij de vertrekkende directieleden. Hun uiteindelijke voorkeur ging uit naar het team Wout Abbenhuis en Bertil Bruisten. Zij hadden eerder met elkaar samengewerkt, beschikten over langjarige management ervaring in soortgelijke bedrijven en waren bereid om in Schutte te investeren.
 
In september 2010 vond de formele overdracht plaats van een deel van de aandelen in Schutte: de oud-directeuren behielden in eerste instantie een belang in de vennootschap, Écart bracht haar belang terug en de heren Abbenhuis en Bruisten verwier­ven een belang en namen de directiefuncties over. Met de uitkoop van de oud-aandeelhouders in december 2012, werd het oorspronkelijke plan van bedrijfsopvolging volledig afgerond.

 

Sinds hun aantreden is de aandacht van de heren Abbenhuis en Bruisten gericht op verdere expansie van Schutte in en buiten Europa. Medio 2012 realiseerden zij de overname van het Duitse Clip-Technik, waarmee de toch al stevige positie van Schutte als Europees marktleider werd verstevigd. In het voorjaar van 2016 neemt Schutte eveneens de aandelen over van Klaus Martin Clipbänder GmbH (Hohenfels, Duitsland), producent van een uitgebreid scala aan standaard en op maat gemaakte Clipband.
 
In 2016 zal Schutte bovendien haar intrede doen op ’s-werelds grootste afzetgebied, de Verenigde Staten. In juni dit jaar won Schutte namelijk de rechtszaak tegen het Amerikaanse Kwiklok. Het is de uitkomst van een vier jaar durende procedure en maakt voor Schutte de weg vrij om met onder andere de door Schutte ontwikkelde Clip G het Amerikaanse afnemerspotentieel te benaderen.

 

Rolloos Industries

De olie- en gasindustrie is hard geraakt door de drastische daling van de olieprijs. Voor de toeleverende en verwerkende sectoren heeft deze neergaande trend grote gevolgen. Investeringen zijn teruggeschroefd, waardoor de handel in equipment en complexe systemen aan de offshore markt al enige tijd in zwaar weer verkeert.
 
Als leverancier van CCTV-, communicatie-, weeg-, bewakings- en beveiligingsoplossingen aan onshore en offshore klanten, staat Rolloos Industries voor dezelfde uitdagingen als alle andere marktpartijen.
 
Rolloos (1962) speelt sinds jaar en dag in op de dynamiek van de olie- en gasindustrie. Met het oog op de groei- en innovatiemogelijkheden in deze sector, heeft Écart in april 2015 een meerderheidsbelang verworven in deze onderneming. Écart realiseerde deze overname samen met twee ambitieuze en ervaren ondernemers, Bram Masselink en Joost Lasschuit. Als nieuwe directie verwierven zij eveneens een aanmerkelijk belang in Rolloos.
 
Doordat de neergang in de oliemarkt langer duurt dan verwacht, is een aangepaste strategie noodzakelijk. Hierbij past een andere rol van het management en de financiers. Omdat Écart het marktsentiment onvoldoende kon inschatten, hebben wij op 22 juli onze aandelen verkocht. De aanvullende investeringen van de koper en het management bieden de onderneming de benodigde continuïteit.

 

R&A Invest Group

management buy-out

Na een elf jaar durend partnership heeft Écart haar belang in R&A Invest Group op 8 juni 2016 verkocht aan het management, Alexander Hendriks en Roger Andriessen. R&A Invest Group werd in mei 2005 opgericht ter gelegenheid van de overname van RM Netherlands (RMNL). Hendriks en Andriessen besloten tot deze management buy-out in reactie op de reorganisatieplannen van Royal Mail Group Plc. Het initiatief van Hendriks en Andriessen om de Nederlandse dochter, RMNL, te verzelfstandigen en uit te bouwen, werd ondersteund door Écart en ABN AMRO Bank. Met de acquisitie van Comprador en Dutchpost in 2007 en met een vernieuwd businessmodel, wisten Hendriks en Andriessen een unieke positie in de zakelijke postmarkt te verwerven. 

 

Door een samenloop van omstandigheden, belandt de organisatie in 2008 in financieel zwaar weer. Contacten met potentiële klanten van een nieuwe vestiging in Zwitserland converteerden niet in feitelijke omzet. Tegelijkertijd wilde de grootste klant eerdere afspraken over het langjarige contract herzien, met als einduitkomst dat RMNL genoodzaakt was om haar tarieven neerwaarts bij te stellen. Het margeverlies werd versterkt door ongunstige wisselkoersen. 

 

In mei 2009 zag RMNL zich geplaatst voor een kritieke situatie die resulteerde in een gang naar Bijzonder Beheer. Hendriks en Andriessen toonden zich vakkundige stuurlui en wisten een verlieslatende operatie binnen twee jaar tijd te keren. Omzet en resultaat herstelden zich in 2010. Intensieve marktbewerking, de introductie van nieuwe producten en partnership met andere postbedrijven resulteerden in verdere groei.

 

De voorspoedige gang van zaken stelde de heren Hendriks en Andriessen in staat om in het voorjaar van 2016 een bieding te doen op het belang van medeaandeelhouder Écart. Écart kijkt terug op een prettige samenwerking en een goed rendement op haar investering in R&A Invest Group.